Tegevused


X üleriigiline ilukirjandusliku tõlke konkursi juhend

Konkurss on pühendatud eesti Manivald Kesamaa luuletajale ja Dagmar Normet kirjanikule.

 Konkursi korraldamine

Online konkurss toimub 12. detsembril 2020 aastal:

09.50 – 10.00 lingi aktiveerimine Google’ i vormis

10.00 – 12.15 konkursi töö online täitmine.

Konkursil on 2 vanuserühma: I 8. – 9. klassid ja II 10.-11. klassid. Võitjaid on igas vanuserühmas: I, II ja III koht.

Konkursi osalejad

Konkursil võivad osaleda Eesti koolide 8. ja 9. klassi õpilased ning 10. ja 11. klassi õplased. Igast koolist oodatakse kuni 4 osalejat.

Osalejate registreerimine

Palume registreerida õpilased aadressil spanfiljonok@gmail.com kuni 04. detsembrini.

Registreerimisel kirjutage:

 • osaleja ees-ja perekonnanimi
 • kool ja klass
 • õpilast ettevalmistava õpetaja ees-ja perekonnanimi
 • õpetaja kontaktandmed (e-post)

Konkursi tingimused ja kord

 1. detsembril 2020. aastal kell 9.50 iukirjandusliku tõlke konkusri osaleja
 • võtab koha sisse (peab olema võimalus Google-online is töötada)
 • saab aktiivse lingi konkursi ülesannetega,
 • täidab ülesandeid kindla aja jooksul (10.00  – 12.15),
 • võib kasutada eesti-vene sõnaraamatut, vene keele ortograafia- ja vene keele seletavat sõnaraamatut,
 • kinnitab töö täitmist enne tähtaega ning automaatse lingi sulgemist, saates tööd komisjonile

 

VII üleriigiline ilukirjandusliku tõlke konkursi juhend

Konkurss on pühendatud eesti luuletaja ja kirjaniku – Juhan Liiv`i – tähtpäevale 105 aastat surmapäevast (1913).

Konkursi eesmärgid:

 • täiendada keelte kutuuri;
 • laiendada teadmisi eesti kirjanikest;
 • toetada multikultuursust.

Konkursi ülesanded:

 • muuta populaarseks mitmekesist tõlget, juhtida tähelepanu ilukirjanduslikule tõlkele;
 • arendada keelepädevust;
 • arendada eesti ja vene keelte loomingulist aktiivsust.

Konkursi korraldamine

Online konkurss toimub 27. jaanuaril 2017 aastal:

09.50 – 10.00 lingi aktiveerimine Google’ i vormis

10.00 – 12.15 konkursi töö online täitmine.

Konkursil on 2 vanuserühma: I 8. – 9. klassid ja II 10.-11. klassid. Võitjaid on igas vanuserühmas: I, II ja III koht.

Konkursi osalejate autasustamine toimub Narva Keskraamatukogu aulas (kuupäev ja kellaaeg täpsustatakse).

VII üleriigiline ilukirjandusliku tõlke konkursi juhend

 

foto 1

17.03.2015.

Projekti „Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine“ raames toimus Pedagoogiline konverents “Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liidu koostöö kui vahend riikliku õppekava rakendamiseks”.

Konverentsi osalejad: vene keele ja kirjanduse õpetajad ning vene keelt ja kirjandust õpetavad õppejõud.
Toimumise koht: Narva linn, Tartu Ülikooli Narva kolledž.
Osalejate arv: 64 inimest

Konverentsi kava

rus.err.ee

Narvaharidus.edu.ee