Uudised


2021 – 2022 õppeaasta

ПОСТ-релиз

«Знакомьтесь, «мимимишный» язык!».

МАОУ СОШ №184 «Новая школа» в ноябре 2021 года провела серию онлайн-мероприятий, посвященных русскому языку как иностранному.

23 ноября 2021 года состоялся онлайн-семинар. В нем приняли участиепредставители русских школ за рубежом, центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку более чем из 60 стран. С докладами о профессиональном опыте преподавания русского языка как иностранного выступили спикеры из 15 стран (Россия, Турция, Вьетнам, Тайланд, Финляндия, Испания, Германия, Чехия, Республика Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан), и ещё 9 зарубежных участников прислали свои видео-обращения из Китая, Индонезии, Либерии, Колумбии, Марокко, Таджикистана, Монголии, Сирии, Египта, Перу. Модератором и украшением семинара стал бизнес-тренер Иван Возмилов.

По итогам голосования самих же участников семинара определились ТОП-3 спикера:

  1. Кристина Евгеньевна Агафонова из Москвы «Обучение пониманию и интерпретации метафоры на занятиях по русскому языку как иностранному»;
  2. Ирина Александровна Балджи из Турции «Учебники вчерашнего дня не работают. Методика преподавания русского языка как иностранного для детей нового поколения на примере УМК «Я молодец!»»;
  3. Анна   Любивая из Санкт-Петербурга «Электронные площадки и дистанционные программы в обучении РКИ».

29-30 ноября 2021 года состоялась программа повышения квалификации в формате международной онлайн-стажировки.

29 ноября организаторы программы провели «День “Новой школы”», который включал в себя открытые уроки, мастер-классы, практикумы и интерактивные лекции.

Участники также определили ТОП-3 спикера:

  1. Наталья Юшкова, «Изучение русского языка через русские народные игры» и «Принципы работы с чтением на русском языке»
  2. Наталия Широкова, мастер-класс «Русская матрешка» и поделилась приемами обучения русскому языку через рисунок.
  3. Анастасия Ежова, «Информационно-коммуникативные технологии в изучении русского языка».

30 ноября состоялся финальный день проекта: 8 уральских экспертов в области РКИ представили доклады и поделились своими профессиональными секретами преподавания русского языка.

Участники программы присылали письма со словами благодарности организаторам за великолепно проведенную программу: Татьяну Юрьевну Ольшевскую (заместитель директора по научно-методической работе), Антона Сергеевича Фёдорова (главный IT-специалист). А также отмечали теплую и душевную атмосферу, сложившуюся во время проекта.

На сайте проекта https://innewschool.ru вы можете ознакомиться с материалами и презентациями спикеров.

_______________________________________________________________

 

2021

XI üleriigiline ilukirjandusliku tõlke konkursi juhend

Konkurss on pühendatud eesti laste perioodikakirjandusele.

Soovitame tutvuda „Täheke“ ajakirja 2021. aasta väljaannetega.

Konkursi eesmärgid:

  • täiendada keelte kutuuri;
  • laiendada teadmisi eesti kirjanikest;
  • toetada multikultuursust.

Konkursi ülesanded:

  • muuta populaarseks mitmekesist tõlget, juhtida tähelepanu ilukirjanduslikule tõlkele;
  • arendada keelepädevust;
  • arendada eesti ja vene keelte loomingulist aktiivsust.

Konkursi korraldamine

Online konkurss toimub 11. detsembril 2021 aastal:

09.55 – 10.00 lingi aktiveerimine Google’ i vormis

10.00 – 12.00 konkursi töö online täitmine.

Konkursil on 2 vanuserühma: I 8. – 9. klassid ja II 10.-11. klassid. Võitjaid on igas vanuserühmas: I, II ja III koht.

Konkursi osalejad

Konkursil võivad osaleda Eesti koolide 8. ja 9. klassi õpilased ning 10. ja 11. klassi õplased. Igast koolist oodatakse kuni 4 osalejat.

Osalejate registreerimine

Palume registreerida õpilased aadressil spanfiljonok@gmail.com kuni 04. detsembrini.

Registreerimisel kirjutage:

  • osaleja ees-ja perekonnanimi
  • kool ja klass
  • õpilast ettevalmistava õpetaja ees-ja perekonnanimi
  • õpetaja kontaktandmed (e-post)

Konkursi tingimused ja kord

  1. detsembril 2021. aastal kell 9.55 iukirjandusliku tõlke konkusri osaleja
  • võtab koha sisse (peab olema võimalus Google-online is töötada)
  • saab aktiivse lingi konkursi ülesannetega,
  • täidab ülesandeid kindla aja jooksul (10.00  – 12.00),
  • võib kasutada eesti-vene sõnaraamatut, vene keele ortograafia- ja vene keele seletavat sõnaraamatut,
  • kinnitab töö täitmist enne tähtaega ning automaatse lingi sulgemist, saates tööd komisjonile

Töö hindamisel arvestatakse

  • kui töös puuduvad tähenduslikud keelekomistused;
  • kui töös jälgitakse õigekirja ja kirjavahemärke;
  • kui jälgitakse antud katkendi stiili;
  • kui jälgitakse rütmi ja kauniskõla;
  • plagiaadi puudumist.

Komisjoni komitee retsensioone ei anna ega tagasta töid.

Koknkursi osalejate parimaid töid võib näha kooli kodulehekülgedel, kohalikes ajalehtedes või esitatud autasutseremoonial.

________________________________________________________________

Lugupeetud kolleegid ja armsad osalejad!
 
Täname teid igal aastal meie konkursil osalemast!
 
Ilukirjandusliku tõlke konkursil osales 38 õpilast erinevatest Eesti koolidest ja gümnaasiumidest.
Pädev žürii valis võitjad kahes vanusekategoorias.
Õpilaste ja õpetajate diplomid ja tänukirjad on lisatud manuses.
 
Palume välja printida ja kirjutada nimi ja perekonnanimi ettenähtud kohas ning anda õpilasele kätte.

Дистанционный конкурс
8-9-е классы
I koht Semjonova Alina, Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
II koht Musesova Asja, Tallinna Humanitaargümnaasium
III место Trofimova Polina, Tallinna Humanitaargümnaasium

Лучший перевод поэтического текста
Petrova Juliana, Kohtla-Järve Tammiku Põhikool

10-11-е классы
I –
II koht Akulin Jekaterina, Tallinna Humanitaargümnaasium
III koht Aleksandrova Anastasia, Tallinna Läänemere Gümnaasium

Победители IX республиканского конкурса художественного перевода
Нарва

8-9-е классы
I koht
Surnõtševa Varvara, Narva Keeltelütseum
II koht Ogurtsova Alina, Narva Vanalinna Riigikool
III koht Dadatskaja Alina, Narva Keeltelütseum
Лучший перевод прозаического текста
Parri Kristina, Narva Pähklimäe Gümnaasium

Лучший синхронный перевод
Filjuhhina Aleksandra, Narva Vanalinna Riigikool

10-11-е классы
I koht Rychkova Taissija, Narva Keeltelütseum
II koht Raudsepp Ingrid, Narva Vanalinna Riigikool
III koht Bjorkland Diana, Narva Pähklimäe Gümnaasium

Лучший перевод поэтического текста
Erro Anna, Narva Kreenholmi Gümnaasium

Uute kohtumisteni!
 
Lugupidamisega,
Svetlana Panfiljonok

 

Narva Keeltelütseum,
vene keele ja kirjanduse õpetajate
Narva linna ainekomisjoni juhataja

Vene keele ja kirjanduse õpetajate Eesti Liit,
Liidu asutaja ja Juhatuse liige