Uudised

VIII üleriigiline ilukirjandusliku tõlke konkurs

VIII üleriigiline ilukirjandusliku tõlke konkursi juhend

Konkurss on pühendatud eesti laste kirjandusele.

Konkursi eesmärgid:

 • täiendada keelte kutuuri;
 • laiendada teadmisi eesti kirjanikest;
 • toetada multikultuursust.

Konkursi ülesanded:

 • muuta populaarseks mitmekesist tõlget, juhtida tähelepanu ilukirjanduslikule tõlkele;
 • arendada keelepädevust;
 • arendada eesti ja vene keelte loomingulist aktiivsust.

Konkursi korraldamine

Online konkurss toimub 08. detsembril 2018 aastal:

09.50 – 10.00 lingi aktiveerimine Google’ i vormis

10.00 – 12.15 konkursi töö online täitmine.

Konkursil on 2 vanuserühma: I 8. – 9. klassid ja II 10.-11. klassid. Võitjaid on igas vanuserühmas: I, II ja III koht.

Konkursi osalejate autasustamine toimub Narva Keskraamatukogu aulas (kuupäev ja kellaaeg täpsustatakse).

Konkursi osalejad

Konkursil võivad osaleda Eesti koolide 8. ja 9. klassi õpilased ning 10. ja 11. klassi õplased. Igast koolist oodatakse kuni 4 osalejat.

Osalejate registreerimine

Palume registreerida õpilased aadressil spanfiljonok@gmail.com kuni 03. detsembrini.

Registreerimisel kirjutage:

 • osaleja ees-ja perekonnanimi
 • kool ja klass
 • õpilast ettevalmistava õpetaja ees-ja perekonnanimi
 • õpetaja kontaktandmed (telefon, e-post)

Konkursi tingimused ja kord

 1. detsembril 2018. aastal kell 9.50 iukirjandusliku tõlke konkusri osaleja
 • võtab koha sisse (peab olema võimalus Google-online is töötada)
 • saab aktiivse lingi konkursi ülesannetega,
 • täidab ülesandeid kindla aja jooksul (10.00 – 12.15),
 • võib kasutada eesti-vene sõnaraamatut, vene keele ortograafia- ja vene keele seletavat sõnaraamatut,
 • kinnitab töö täitmist enne tähtaega ning automaatse lingi sulgemist, saates tööd komisjonile

Töö hindamisel arvestatakse

 • kui töös puuduvad tähenduslikud keelekomistused;
 • kui töös jälgitakse õigekirja ja kirjavahemärke;
 • kui jälgitakse antud katkendi stiili;
 • kui jälgitakse rütmi ja kauniskõla;
 • plagiaadi puudumist.

Komisjoni komitee retsensioone ei anna ega tagasta töid.

Koknkursi osalejate parimaid töid võib näha kooli kodulehekülgedel, kohalikes ajalehtedes või esitatud autasutseremoonial.